شبکه و فن آوری اطلاعات

امروزه نقش اطلاعات در پيشرفت و موفقيت شرکت ها وسازمانها ، محوری و حياتی است . استفاده از فن آوری اطلاعات ، ابزاری پر قدرت و موثر برای امر مديريت نوين می باشد و به همين دليل استقبال نهادها و سازمانها و ادارات مختلف در استفاده از سيستمهای يکپارچه و خدمات اطلاع رسانی مبتنی بر شبکه و اينترنت و ....... رو به گسترش است .
کاربردهايی نظير تجارت الکترونيک ، پايگاههای اطلاعاتی ، عمليات مالی و بانکی و يکپارچه سازی سيستم های صوت و تصوير و داده و....... نياز به استفاده از بسترسازی و فن آوری های شبکه را بيشتر نمايان می سازد . مهندسين و متخصصان گروه کهکشان مشاور در زمينه طراحی و پياده سازی شبکه های محلی و گسترده (LAN , WAN ) و نيز مشاوره در زمينه فن آوری اطلاعات فعاليت دارند و در اين زمينه دارای تجربيات ارزنده ای هستند .
سرويس ها و راه حل ها :
کهکشان مشاور ، مشتريان خود را در رسيدن به اهداف تعريف شده در سازمان ها ، از طريق فراهم نمودن نيروی متخصص و آشنا به تکنولوژی روز دنيا پشتيبانی می نمايد . کارشناسان و متخصصان کهکشان مشاور با برقراری ارتباط تنگاتنگ با مشتری ، سعی در سازمان دادن به نيازها ، ارائه راه حل و اطمينان از بهره وری سازمان از آن راه حل ، در کوتاه ترين زمان ممکن دارند .
گروه کهکشان مشاور با ارائه چنین راه حلها و خدماتی ، اهداف ذیل را پیش رو دارد :
 • اجرای پروژه های کلان شبکه با استفاده از آخرين تکنولوژی های روز متناسب با نيازهای کشور
 • انتقال تکنولوژی و تربيت متخصصين به منظور دستيابی به بهترين نتايج
 • قادر ساختن مشتريان به تصميم گيری های مطمئن و متناسب با نيازهای واقعی
 • ارائه روش های مناسب و مطمئن برای استفاده از صنعت فن آوری اطلاعات در جهت دستيابی به منافع سازمان

تخصص ها و خدمات :
کهکشان مشاور با برخورداری از نيروی متخصص و کار آزموده در شاخه های مختلف شبکه فعاليت می نمايد .
فعاليت ها بشرح ذيل است :
 • مشاوره، طراحی و راه اندازی شبکه های محلی Wired و Wireless
 • مشاوره ، طراحی و راه اندازی سیستم های مدیریت و مونیتورینگ شبکه
 • مشاوره، طراحی وپیاده سازی سیستم های مدیریت شبکه
 • پروژه های پشتیبانی و نگهداری شبکه
 • فروش نرم افزارهای تخصصی مدیریتی – امنیتی
 • طراحی و فروش Appliance های تخصصی
 • تامین Device ها و تجهیزات تخصصــی شــبکه همانند انواع Server ها، Networking ها،Device IP Camera