بخش تحقیق و توسعه و پروژه های خاص:

معرفی:
با توجه به رشد روزافزون فن آوری اطلاعات و داخل شدن آن در کلیه زمینه های کاری و زندگی امروزه ، یکی از اهداف گروه کهکشان مشاور جستجو برای دستیابی به جدیدترین امکانات و راه حلها در کلیه زمینه ها میباشد که بدین منظور بخـش گسترده ای از فعالیتهای این شرکت ، در بخش تحقیق و توسعه متمرکز شده اســت .

از وظایف و اهداف این بخش ، تحقیق در مورد جدیدترین تکنولوژیها و سرویسهای دنیا و یافتن راهکارهای مناسب جهت عرضه آنها برای استفاده می باشد که حاصل این تحقیقات ، پس از مطالعات کافی و اطمینان از امکان پیاده سازی کامل و صحیح، برای عرضه و ارائه سرویس جدید و جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان آماده می گردد.


از جمله محصولات این بخش می توان به موارد زیر اشاره نمود :
  • سیستم های VOIP : برای استفاده از خطوط شبکه Data برای رد و بدل کردن Voice
  • سیستم های Video Conference : به منظور ایجاد امکان تشکیل کنفرانس جلسات صوتی و تصویری از طریق شبکه
  • سیستم های Virtualization : استفاده از امکانات مجازی سازی برای شبیه سازی سیستم ها و سرویس های گوناگون به جهت صرفه جوئی در منابع یا انجام آزمایش های گوناگون
  • خانه های هوشمنــد : استفاده از شبکه و کلیه امکانات آن برای نظارت و مدیریت بخش های گوناگون منزل مانند سیستم های تهویه مطبوع ، سیستم های روشنائی ، سیستم حفاظتی و امثال آن .