امنیت شبکه

در کشور ما هر روز بر تعداد کاربران شبکه و اينترنت افزوده می شود و ميزان اطلاعات موجود بر روی سرورهای سازمانها و ارگانها رو به ازدياد است . عدم آشنايی بسياری از پرسنل و کارمندان سازمانها و ادارات با اين مقوله تخصصی به نفوذگران کمک می کند تا بتوانند به راحتی وارد شبکه های کامپيوتری شده و به اطلاعات محرمانه دست يابند و يا تغييراتی را در آن ايجاد نمايند . با عنایت به اینکه مبحث امنیت یکی از مهمترین بخشهای شبکه می باشدکه همواره از دید مدیریت ، یکی از ارکان محسوب میگردد و با توجه به افزایش روزافزون نیاز بخشهای گوناگون کشور همچون حوزه های نظامی، نفتی ، مالی و سایر ارگانها و ادارات به این امر، بـخــش مهمی از فعالیت و توجه شرکــت کهکشان مشاور به این مهــم اختصاص یافته است .
در همین راستا ، فعالیتهای دپارتمان امنیت شرکت کهکشان مشاور در دو بخش زیر دنبال میگردند .
 • فنی
 • مدیریتی

در بخــش امنیــت گروه کهکــشان مشاور بخود می بالد که با در اختیار داشتن مجربترین متخصصین امنیت اطلاعات در ایران با سوابق گوناگون همچون :
 • برگزاری دوره های گوناگون امنیت و مدیریت امنیت اطلاعات در داخل و خارج از کشور
 • برگزاری کارگاهها و سمینارهای گوناگون در زمینه مدیریت امنیت اطلاعات و Ethical Hacking در داخل و خارج از کشور
 • انجام پروژه های اجرائی گوناگون در زمینه امنیت و مدیریت امنیت اطلاعات
 • انجام مشاوره های گوناگون در زمینه امنیت اطلاعات و شبکه به هـمراه داشــتن معتبرترین مــدارک موجود دنیا در زمینه های امنیــت همچــونCISSP , CISA , CEH Microsoft Security Expert CCSP و همینــطور استفاده از حضور چندين International Lead Auditor ( سر ممیز بین المللی استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات ) ، یکی از مجربتــرین کادرهای امنیــت اطلاعات را در اختیار داشته باشد .

خدمات :

در زير موارد و زمینه های فعالیت گروه کهکشان مشاور در بخش امنیت اطلاعات به اختصار آورده شده اند .
 • مشاوره در امنيت اطلاعات و شبکه
 • مشاوره، طراحی وپیاده سازی سیستم های مدیریتی - امنیتی شبکه
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریتی- نظارتی فیزیکی با استفاده از IP Camera
 • طراحــی و انجــام تستهای نفوذپذیری ( Penetration Test )
 • طراحــی و پیاده سازی سیستمهای امنیتی ( Firewall , IDS , IPS و ..... )
 • بازبینــی و انجام Security Hardening
 • مشاوره و طراحی سیستمهای ایمن مبتنی بر کلیه سرویسها و Vendor ها
 • مشاوره و پیاده سازی سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS )