دعوت به همکاری

با توجه به اهداف استراتژیک شرکت فن آورر کهکشان مشاور، جذب نیروی انسان متخصص و نخبه یکی از ارکان اساسی شرکت به شمار می رود. در این راستا اگر:
  • اگربه دنبال توسعه دانش و مهارت های فردی خود هستید.
  • اگر تمایل دارید در محیطی متعامل و پویا ایده های خود را گسترش دهید.
  • اگر قصد دارید در مجموعه ی دانش بنیان فعالیت نمایید.
  • اگر میخواهید به صورت حرفه ای در مسیر موفقیت اجتماعی و اقتصادی گام بردارید.
خانواده کهکشان پذیرای شما خواهد بود.